อะไรคือต่อมน้ำหลืองทางช่องคลอด?

ต่อมน้ำหลืองมีเดียสตาร์เป็นโครงสร้างทางกายวิภาคที่มีบทบาทสำคัญในระบบน้ำเหลืองของร่างกาย พวกเขาตั้งอยู่ในพื้นที่ของร่างกายที่เรียกว่ากระดูกสันหลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่องอกระหว่างหัวใจและปอด ซึ่งแตกต่างจากบางส่วนของต่อมน้ำเหลืองอื่น ๆ ของร่างกายพวกเขาไม่สามารถรู้สึกผ่านทางผิวหนังและสามารถได้รับการประเมินโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพรังสี ต่อมน้ำเหลืองเหล่านี้สามารถขยายได้เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆเช่นมะเร็งการติดเชื้อและ sarcoidosis

โครงสร้างที่ช่วยกรองน้ำเหลืองและช่วยขจัดสารอาหารต่อมน้ำหลืองทั่วร่างกาย ในขณะที่บางคนมีตำแหน่งผิวเผินและสามารถรู้สึกผ่านผิวหนังคนอื่น ๆ จะอยู่ในบริเวณที่ลึกขึ้นของร่างกาย ต่อมน้ำหลืองของเม็ดเลือดแดงตัวอย่างเช่นอยู่ตรงกลางในช่องอกในบริเวณระหว่างปอด พวกเขาล้อมรอบหลอดลม, หลอดอาหาร, เส้นเลือดใหญ่, เส้นเลือดในปอดและส่วนตรงกลางของปอด

การตรวจหาโหนดต่อมน้ำเหลืองในหลอดเลือดขยายใหญ่อาศัยการศึกษาเกี่ยวกับภาพเนื่องจากโครงสร้างเหล่านี้ไม่สามารถสัมผัสได้ผ่านทางผิวหนัง ตัวอย่างเช่นรังสีเอกซ์ของทรวงอกสามารถแสดงความกว้างขึ้นของบริเวณกลางเม็ดเลือดได้ การตรวจวินิจฉัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมักทำโดยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ที่หน้าอก เมื่อการประเมินเพื่อดูว่าโหนดมีการขยายไปสู่การแพร่กระจายของมะเร็งแล้วการสแกนด้วยเทคโนโลยีโพซิตรอน (PET) สามารถระบุโหนดเหล่านี้ได้เช่นกัน

ต่อมน้ำเหลืองเหล่านี้จะขยายขึ้นได้หลายสาเหตุ โรคมะเร็งเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin’s lymphocytic lymphoma หรือมะเร็งอัณฑะอาจก่อให้เกิดปัญหาเช่นนี้ โรคปอดที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆรวมถึงเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่แตกต่างกันสามารถทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน ต่อมน้ำหลืองในหน้าอกมีความเกี่ยวข้องกับ sarcoidosis ซึ่งเป็นภาวะที่สามารถทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับปอดโรคหัวใจและปัญหาสายตาได้

โหนดที่ผิดปกติบางครั้งสามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลหลายประการ หากสงสัยว่าผู้ป่วยมีโรคมะเร็งศัลยแพทย์อาจลองหาตัวอย่างเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายหรือไม่ ข้อมูลนี้จะให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยโรคมะเร็งและช่วยในการพิจารณาว่าการรักษาแบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคนั้น ถ้าผู้ป่วยมีต่อมน้ำเหลืองในหลอดเลือดขยายใหญ่ขึ้นด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุการได้รับตัวอย่างโครงสร้างเหล่านี้อาจมีความสำคัญเนื่องจากการตรวจสอบเนื้อหาด้วยกล้องจุลทรรศน์สามารถช่วยในการวินิจฉัยสภาพต้นแบบได้